Kokonais­valtainen hyvinvointi lähtee sinusta

MaiTherapy tarjoaa luotettavaa ja yksilöllistä terapiapalvelua eri elämäntilanteisiin Helsingin Katajanokalla. 

Tarjoamme myös räätälöidyt psykologista turvallisuutta edistävät menetelmäkoulutukset yksilöille, pareille, ryhmille ja yhteisöille.

TTI-turvallinen tunneilmapiiri-menetelmä

Syksyllä 2023 alkaa koulutus myös terapeuteille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja auttaa asiakkaitaan (niin yksilöt kuin yhteisöt) saavuttamaan vuorovaikutusosaamista ja työssä / yhdessä tekemisessä jaksamista.  Lue lisää.

Tavoitteena hyvä elämä

Autamme sinua kehittämään itsetuntemustasi ja löytämään hyvän elämän elementtejä. Löydät voimaannuttavan vaikutuksen ihmissuhteistasi vahvistamalla tunne- ja vuorovaikutustaitojasi.

Hyvä elämä rakentuu myös siitä, kun tunnistat voimavarasi ja potentiaalisi ja voit suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaasti. Tuomme muutostilanteisiin työkaluja, joiden avulla vahvistat resilienssikykyäsi.

Lisäksi tarjoamme räätälöidyt menetelmäkoulutukset yksilöille, pareille, ryhmille ja yhteisöille.

Palvelemme myös englanniksi.

Erityisosaamistamme ovat:

 • Itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistus
 • Tunnelukot ja läheisriippuvaisuus
 • Parisuhdeasiat ja erotyöskentely
 • Addiktiot
 • Narsismi
 • Mielialahäiriöt
 • Tietoisuus- ja tunnetaidot
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriöt
 • Autismikirjo, ADHD
 • Ahdistuneisuus, uupumus, stressi, masennus, suru
 • Kasvatushaasteet, uusperhe
 • Työssäjaksaminen, työuupumus
 • Muutos- ja sopeutumistilanteet

Kaikki lähtee merkityksestä

Innostun asiakkaasta. Ihmisestä. Koen olevani onnekas ja eläväni merkityksellistä elämää, kun saan olla asiakkaani matkalla mukana auttamassa häntä löytämään sen parhaan mahdollisen potentiaalin päämääränä henkinen hyvinvointi.

– Maitta Kotaniemi, MaiTherapyn perustaja

TTI- Turvallinen tunneilmapiiri

TTI -profilointi – tarjoaa käytännönläheisen työkalun, jonka avulla edistetään sekä omaa että työyhteisön hyvinvointia ja työpaikan kollektiivista turvallisuuden tunnetta.

TTI -menetelmä on ohjattu prosessi, jonka avulla tunnistetaan yhteisöllisesti vuorovaikutustilanteissa ja toimintakulttuurissa väistämättä ilmeneviä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä tulkintoja, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen, työn merkityksellisyyden tunteen kokemiseen ja työhön kiinnittymiseen.

Lopputuloksena työyhteisön jäsenten kyky ohjata ja edistää sekä omaa että työyhteisön jäsenten turvallisuuden tunteiden säätelyä kehittyy, minkä seurauksena työyhteisön vuorovaikutusosaaminen lisääntyy ja työntekijöiden työssä jaksaminen paranee.

asiakaskokemuksia

En ollut ajatellut olevani terapian tarpeessa. Vasta ystäväni kerrottua omasta käynnistään tajusin sen olevan ihan ”tavallisten ihmisten juttu”, josta minäkin voisin saada apua. Aloin miettiä, miksi vatvoisin samoja ongelmia vuodesta toiseen, jos kerta juurisyy olisi mahdollista korjata?
Asiakas, 51
Hakeuduin terapiaan vaikean parisuhdekriisin keskellä. Annoit toivoa ja autoit minua suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti ja päivä kerrallaan. Käytännön ohjeet ja harjoitukset ovat saaneet minut ymmärtämään omaa toimintaani, sekä parisuhdedynamiikkaamme. Vertaistuki tarinat ovat auttaneet selkeyttämään omaa ajatusmaailmaani eivätkä asiat enää näyttäydy mustavalkoisina.
Asiakas, 43